logo
logo

Прием в първи клас за учебната 2018-2019 година

В първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

 

Предмети от избираемите часове (ИЧ):
  • Български език и литература
  • Английски език
  • Информационни технoлoгии
  • Плуване
Факултативни часове (ФЧ) по желание:
  • Хореография – 2 часа
Училището предлага:
  • Обучение на първокласниците в самостоятелен корпус.
  • Целодневна организация на учебния процес по желание на родителите.
  • Извънкласни форми на обучение – Английски език, Шах, Театрално студио, Футбол, Баскетбол, Плуване, Бадминтон, Таекуон-до, Танцов ансамбъл „Звънче“, Гимнастически клуб „Юнак“.
  • Организиране на екскурзии, зелени и бели (ски-училища), летни лагери.
Документи се приемат от 16 април до 16 май 2018 г.