^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Проект 'УСПЕХ' - учебна 2013/2014 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 В проекта са включени ученици на 33 ОУ в 24 форми на извънкласна дейност.

Извънкласни дейности по проект "Успех" по оперативна програма "Развитие на чoвeшките ресурси"

Проект 'Успех' - ГАЛЕРИИ

Copyright 2018. 33 ОУ "Санкт Петрбург" - гр. София Rights Reserved.


Facebook