^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Проект 'ТВОЯТ ЧАС'

  Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

  Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.

  В проекта са включени ученици на 33 ОУ в 10 вида дейности.

Дейност/Име

Тип занимание

Брой ученици

1

В света на числата и формулите

Обучителни затруднения

10

2

Езиково пътешествие

Обучителни затруднения

10

3

Историческа работилница

Занимание по интереси

13

4

Клуб по астрономия

Занимание по интереси

15

5

Клуб по цветарство

Занимание по интереси

16

6

Клуб "Можещи ръчички"

Занимание по интереси

20

7

МАТЕМАТИКА "+"

Занимание по интереси

17

8

Подвижни щафетни игри

Занимание по интереси

22

9

Приказници

Занимание по интереси

22

10

Пъстър хоровод

Занимание по интереси

18

Copyright 2018. 33 ОУ "Санкт Петрбург" - гр. София Rights Reserved.


Facebook