^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Иновативно училище –  поглед  към бъдещето

1. Цел: 

  Създаване на природо-математическа паралелка за учениците от 5 клас, която да изучава учебния предмет Човекът и природата (2 часа седмично, водени от двама преподаватели) чрез модерни образователни технологии и платформи,  близки до интересите на децата. Насърчаване на аналитичното мислене на учениците, желанието им да експериментират, да вземат решения и да носят отговорност. Мотивация за участие в олимпиади, градски и национални състезания по природни науки.

 

2. Мотиви:

• Повишаване на интереса на учениците към изследвания в природните науки и математиката.

• Превръщане на обучението в увлекателна дейност, базирана на съвременни методи за проучване и решаване на проблеми.

• Осигуряване на  повече възможности за учениците да участват в научни упражнения, задачи,  състезания и олимпиади.

• Изграждане на практически умения и разширяване на възможностите за екипна работа.

• Използване на интерактивна и колаборативна работна среда, чиято цел е да модернизира и улесни учебния процес за ученици и учители.

• Предоставяне на бърз и лесен достъп до преподавания материал и допълнителните ресурси, предвидени от учителя и качени на платформата:  smartclassroom.bg

• Осигуряване на по-предизвикателни, по-автентични учебни преживявания в лабораторни условия. 

3. Иновации: 

 Иновативен учебен план по предмета Човекът и природата.

 Оборудването в кабинетите по Човекът и природата да дава възможност за иновативно преподаване. Необходимо е да се осигури възможност за достъп до изследователски данни и архиви (данни от CERN детектори, телескопи), достъп и ползване на научни инструменти като телескопи и др.

 Увеличеният брой часове за лабораторни упражнения ще доведе до изграждане на практически умения на децата, както и до разширяване на възможностите им за екипна работа.

 Създаване на условия за използване на виртуалните лаборатории и симулации. Виртуалните лаборатории дават възможност за проследяване на изследвания, които не са възможни в реални условия.

Решение на педагогически съвет на 33 ОУ "Санкт Петербург"

Протокол на обществения съвет към 33 ОУ "Санкт Петербург"

Критерии за приемане в иновативна паралелка в ПЕТИ клас

 

Copyright 2018. 33 ОУ "Санкт Петрбург" - гр. София Rights Reserved.


Facebook