^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Училището - територия на учениците - Модул 'Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап'

  33 ОУ "Санкт Петербург" продължава да работи по Национална програма "Училището - територия на учениците" - Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап". Проектът подпомага провеждането на съвременно обучение в условията на интерактивна образователна среда.

  Наличието на оборудвано помещение за занимания по интереси допринася за адаптирането на децата към училищния живот, дава възможност малките ученици да почувстват училището като свой дом и желана територия, където да развиват своите способности.

  Целта е общуването между деца от различни социални, етнически и културни общности да става в приятна, близка до домашната и толерантна среда. Упражняването на дейности в различни области - наука, изкуства, занимателни игри, образователни игри и спорт - цели да обогати личностното развитие и социалния опит на децата, да допринесе за по-задълбочената им самоподготовка.

  Новата организация на времето, средата и пространството дават възможност за съхраняване на детската индивидуалност, за разгръщане на детската инициативност и въображение.

  Специално обзаведената стая по интереси създава условия за обогатяване на творческите изяви на учениците.

Copyright 2018. 33 ОУ "Санкт Петрбург" - гр. София Rights Reserved.


Facebook