^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Проект 'УСПЕХ' - учебна 2012/2013 г.

  През учебната 2012/2013 г. под мотото "Да направим училището привлекателно за младите хора" 33-то ОУ "Санкт Петербург" работи по проект "УСПЕХ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  В проекта са включени 344 ученици на 33 ОУ в 25 форми на извънкласна дейност.

Извънкласни дейности по проект "Успех" по оперативна програма "Развитие на чoвешките ресурси"
Copyright 2018. 33 ОУ "Санкт Петрбург" - гр. София Rights Reserved.


Facebook