^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

33 ОУ „Санкт Петербург” обявява прием на ученици за 5 клас за учебната 2017/2018 г.

 След подаване на заявление по образец учениците, завършващи 4 клас, ще бъдат разпределени в 4 паралелки в зависимост от избираемите и факултативните часове.

Заявления за избираеми и факултативни часове за учениците от 33 ОУ ще се подават от 29.05. до 31.05.2017 г. при класните им ръководители. Заявлението може да изтеглите тук

Критерии за прием:

Подборът за иновативната и математическата паралелка ще става по следните критерии:

1. Участие в състезания и олимпиади:

  • Олимпиада по математика – получен брой точки (максимален брой точки - 21);
  • Състезание „Знам и мога“ – брой  точки по коефициент на редукция 0.2 (максимален брой точки - 10);
  • „Европейско кенгуру“ – брой точки по коефициент на редукция 0.2 (максимален брой точки - 20);

2. Класиране на Областен и Национален кръг на състезанията и олимпиадите по т. 1 (по 10 точки за всяко класиране - максимален брой точки - 30);

3. Резултати от НВО по Човекът и природата и по Математика – брой точки (максимален брой точки - 40).

ОБЩ максимален брой точки 121.

Подборът за математическата паралелка ще става по следните критерии:

1. Участие в състезания и олимпиади:

- Олимпиада по математика – получен брой точки (максимален брой точки - 21);

- „Европейско кенгуру“ – брой точки по коефициент на редукция 0.2 (максимален брой точки - 20);

2. Класиране на Областен и Национален кръг на състезанията и олимпиадите по т. 1 (по 10 точки за всяко класиране - максимален брой точки - 20) ;
3. Резултати от НВО по Математика – брой точки (максимален брой точки - 20).
ОБЩ максимален брой точки 81.

 ВЪНШНИ ученици, желаещи да се учат в иновативна или математическа паралелка, могат да кандидатстват  от 01.06.2017 г. до 07.06.2017 г. в ст. 100 след подаване на:

Необходимите документи за записване за външни ученици:
  • Удостоверение за завършен начален етап;
  • Удостоверение за преместване;
  • Копие от акт за раждане.
Copyright 2018. 33 ОУ "Санкт Петрбург" - гр. София Rights Reserved.


Facebook