^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

33-то ОУ „Санкт Петербург“ обявява прием на

ученици за 5 клас за учебната 2018-2019 г.

Училището предлага 4 паралелки:

- природо-математическа паралелка с избираеми часове по математика (1,5 ч.) и БЕЛ (1 ч.) и факултативни часове по математика (2 ч.) и човек и природа (2 ч.)

- математическа паралелка с избираеми часове по математика (2,5 ч.) и факултативни часове по математика (1 ч.)

- паралелки с избираеми часове по БЕЛ (1 ч.) и математика (1,5 ч.) (две на брой)

 Критерии за подбор за природо-математическата и математическата паралелка.

Предлагаме на  всички ученици, които желаят да се включат в училищен ансамбъл, и факултативни часове (ФЧ) по хореография – 2 ч. седмично.

Заявления по образец за ученици от 33 ОУ се подават на класните ръководители от 28.05.2018 г. до 31.05.2018 г.  включително.

Заявления на външни ученици се приемат от 04.06.2018 г. до 13.06.2018 г. в стая 225 от 14.30 до 17.30 часа.

 Класирането за 5 клас ще се обяви на 15.06.2018 г.

Copyright 2018. 33 ОУ "Санкт Петрбург" - гр. София Rights Reserved.


Facebook